Ooit is er samen besloten om prioriteit aan de zorg voor de kinderen te geven of vanwege andere omstandigheden zoals verhuizing naar het buitenland. Met als gevolg dat de vrouw parttime is gaan werken of volledig is gestopt met werken en daarmee in overleg is besloten haar economische zelfstandigheid op te gegeven.

Nu voor beide partners/ouders de situatie gaat veranderen en het gezin wordt opgesplitst in twee zelfstandige huishoudens is de kostwinner verantwoordelijk voor een bepaalde periode te voorzien in het levensonderhoud van de ex-partner.
Na de afgesproken alimentatie periode is de vrouw zelf weer verantwoordelijk om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien.

Maar weer gaan werken na een periode van afwezigheid op de arbeidsmarkt is een enorme uitdaging.
Het “gat in de cv” die ontstaan is tijdens je huwelijk. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het nieuwe solliciteren en recruiten maakt dat het weer gaan werken op een voortdurende bewegende arbeidsmarkt niet eenvoudig.

Juist in deze fase van de echtscheiding is het belangrijk vooruit te denken en daarbij nu al stappen te ondernemen zodat in de toekomst de vrouw haar economische zelfstandigheid kan hervatten.
Hoe eerder de vrouw arbeidsmarktklaar is en kan gaan solliciteren. Hoe groter de kans op het vinden van een passende baan.

Voor beide (ex-) partners en kinderen betekent een financiële zorgeloze toekomst van de vrouw en een eventueel lagere alimentatie een win win situatie.

Met de investering in een ontwikkelingsplan wordt de vrouw aan de hand van een uniek stappenplan en onder professionele begeleiding en coaching arbeidsmarktklaar. Omdat ieder individu een andere achtergrond, talent en vaardigheden heeft wordt het ontwikkelingsplan op maat gemaakt. Wanneer u op de link klikt wordt de Re-Job Circle stap voor stap uitgelegd.

Doorlooptijd:
Doorlooptijd van de Circle is voor iedereen verschillend en afhankelijk van het uitgangspunt. Elke Circle is maatwerk. Het volgen van een coachingstraject duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden maar is situatie afhankelijk. De lengte van een eventueel te volgen opleiding komt hierbij. Ook is de vraag op de arbeidsmarkt bepalend voor het moment waarop de Circle met een baan kan worden afgesloten.

Re-Job zal zich tot het uiterste inspannen om een baan te vinden voor de kandidaat, maar kan en zal geen baangarantie geven.

Meer informatie:

LinkedIn
Mail: info@re-job.nl
Re-Job BV
Singel 17 i
1261 XP Blaricum
Mirjam Vis 06-50238569